İş Dünyasında
MOBİL DEVRİM

Mobil teknolojilerdeki devrimsel yenilikler ve tüm dünyada kullanıcı kitlesinin olağanüstü yaygınlaşması, iş dünyasını da değişime zorluyor. 

Günümüzde dünya genelinde 5 milyardan fazla insan akıllı telefon kullanıyor. Bazı ülkelerde mobil cihaz kullanımı neredeyse kendi nüfusuyla eşit. Bu ülkelerden biri de Türkiye. 2018’de açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye’de 80 milyon 600 bin mobil cihaz kullanıcısı var. Çok yakında mobil cihaz sayısının, özellikle de akıllı telefonların dünya nüfusunun üstüne çıkması bekleniyor. Hesap ortada.

Hal böyle olunca iş dünyasının bu baş döndürücü gelişmeye ayak uydurmaktan başka çaresinin olmadığı açık. Mobil dalga olarak adlandırılan bu gelişme, çoktan tsunami seviyesine erişmiş durumda. Nitekim şirketlerin iş yapış şekilleri, mobil cihazlarla büyük dönüşüm geçiriyor. Şirketler, mobil teknolojiler sayesinde müşterilerine daha iyi ve hızlı hizmet sunarken maliyetlerini düşürüyor. Şimdiden bazı sektörlerdeki şirket verimliliğinin yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde arttığı tahmin ediliyor.

BANKACILIKTA KURALLAR YENİDEN YAZILIYOR

Cep telefonuyla EKG çekmek, akıllı kan şekeri ölçümü sayesinde ilaç dozunu ayarlamak çok yakında sıradan sayılacak.

Mobil uygulamalarla finans sektörü müşteriye her yerde ve daha hızlı ulaşır hale geldi. Cep şubeleri bu alandaki en dikkate değer değişim oldu. Artık bankalar cep şubelerde daha fazla işlem yapıyor. Kredi kartı ya da banka kartı olmaksızın QR kod sayesinde hem para çekilebiliyor hem de alışveriş yapılabiliyor.

OTOMOTİVDE GELECEK KAPIYI ÇALIYOR

Bugün birçok otomotiv şirketi bilişim dünyasının devleriyle yakın temasta ürün ve hizmet geliştirmeye yatırım yapıyor. Günümüzde yeniden tanımlanan konfor seviyesini yakalama amacı güden bu yatırımlar sayesinde otomobiller ulaşım aracı olmanın ötesinde hem enerji yönetimini hem de multimedya teknolojilerini barındıran yaşam alanına dönüşüyor.

ŞİRKETLERİN İŞ YAPMA BİÇİMLERİ DE BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRİYOR. HİZMETTE HIZ VE KALİTE ARTARKEN MALİYET DE DÜŞÜYOR.

Bu başlık altında değinmekte fayda var: Sürece ilk adapte olanlardan lojistik sektörü de mobil teknolojilerle operasyonlarını takip edip kaynakların etkin kullanımını denetliyor. Dünya genelinde ofiste bulunmaya gerek kalmadan yönetilebilen bir hale gelmiş durumda.

CEPLE ÇEK BİR EKG

Mobilleşmenin sağlık sektörü üzerindeki etkileri de dikkat çekici boyutta. Örneğin hastalar artık mobil yöntemlerle kontrol altında tutuluyor. Ambulanslardaki ve sahadaki sağlık ekipleri tablet bilgisayarlarla hastaların bilgilerini online olarak takip ediyor, hastanın o anki bilgilerini hemen sisteme giriyor. Hastanın sevk edileceği hastaneden de bu veriler izlenebiliyor ve hasta hastaneye ulaşmadan, ihtiyaçları belirlenmiş oluyor. Sakinlerinin, Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetlerine 7/24 ulaşmasını sağlayan Ant Yapı’nın yeni projesi Antwell İyi Yaşam Evleri, bu konuda ülkemizdeki öncü örneklerden biri. Yakın gelecekte mobil teknolojiler sayesinde milyonlarca insana aynı anda sağlık hizmeti sunulması bekleniyor. Cep telefonu ile EKG çekmek, akıllı kan şekeri ölçümü sayesinde ilaç dozlarını ayarlamak gibi uygulamalar çok yakında yaşamın rutinleri arasına girecek.

PERAKENDE VE TURİZM GÜNÜN KAZANANLARI

Yurtdışında eBay, Amazon gibi e-ticaret devlerinin toplam satışlarındaki mobil pay dikkat çekici oranlara tırmanmış durumda. Örneğin eBay’de mobil üzerinden her hafta binlerce araba satılıyor. Türkiye de bu sürece hızla entegre olmayı başardı. Mobil alışverişteki iş hacmi bu alanda göz kamaştırıcı bir potansiyeli müjdeliyor.

Aynı şekilde turizm de bu gelişmelerin can suyu verdiği sektörlerden biri. Tüm otellerin aynı havuzda toplandığı online sitelerde işlemlerin dakikalar içinde gerçekleşmesi sayesinde talepler ve hizmet kalitesi artarken fiyatlar da ulaşılabilir seviyelere çekiliyor. 

İNŞAATTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Yeni teknolojinin gerektirdiği alt yapının kurulması, ulaşım yollarının, iletişim şebekelerinin ve binaların inşa edilmesi de kuşkusuz ki inşaat sektörünün ilgi alanı. Zaman ve mekân mefhumunun yeniden tanımlandığı bir dünyada inşaat sektöründeki faaliyetlerin de küresel boyutlarda örgütlenmesinin kaçınılmaz olduğu ortada. Dolayısıyla dünyadaki tüm iş alanlarını dönüştüren dijital ya da mobil devrim, inşaat sektörünü de değişime zorluyor.

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), Ant Yapı’nın çok özel projelere imza attığı İngiltere’de de zorunlu artık.
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), Ant Yapı’nın çok özel projelere imza attığı İngiltere’de de zorunlu artık.

Sektörde dijitalleşme veya daha özel olarak BIM kullanımı giderek yaygınlaşıyor. BIM (Building Information Modeling: Yapı Bilgi Modellemesi, Yapı Bilgi Sistemi) en temel tanımıyla; birbirinden farklı mimari projelerin tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım süreci. BIM’in bir mimari yazılım programı değil, bir bilgi yönetim sistemi olduğunun altını çizmekte fayda var. İngiltere başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede kullanımı zorunlu olan BIM, bir mimari projenin planlanmasından sonlandırılmasına kadarki tüm süreçlerde aktif olarak kullanılabiliyor, inşa ekiplerinin iletişim halinde olmalarını ve farklı seviyeler arasında bilgi akışını sağlıyor. Böylece, projenin ilerleyen dönemlerinde oluşabilecek problemler tasarım aşamasındayken tespit edilebiliyor. Maliyet hesaplama aşamasında hata paylarını minimuma indiriyor. Karar ve sonuç almayı hızlandırıyor. Oluşabilecek atıkların en aza indirilmesi konusunda destek olup çevreye duyarlı projelerin artışını hızlandırıyor.