YENİ ROTALARA DÜMEN KIRIYORUZ

Limanımızda demir almış olan sıra sıra teknelerden de belli olduğu üzere, Anthaven sakinlerinin çoğu deniz tutkunudur. Yakın zamanda kurduğumuz ve üye alımına başlayan Anthaven Yat Kulübü Derneği’yle de hep birlikte yeni rotalara dümen kıracağız…

Anthaven’da, komşularımızın kaynaşabilecekleri ve ekip ruhunu koruyarak birbirlerini yakından tanımalarını sağlamayı hedeflediğimiz Anthaven Yat Kulübü Derneği’ni resmi olarak nisan ayında kurmuştuk. Ancak pandemi tedbirleri sebebiyle yasaklara uyarak gerekli buluşmayı yapamamış, üye kabulüne başlayamamıştık. Nihayet geçen eylül itibariyle üye kabulüne başladık. Kulübümüze üye olmak isteyen sakinlerimiz için, 8 Eylül 2021 tarihindeki Ayhan Sicimoğlu konserinde bir Anthaven Yat Kulübü Masası kurduk. Bazı komşularımız burada form doldurarak, o etkinliğe katılamayan komşularımızsa e-posta yoluyla başvurularını gerçekleştirdi. Büyük heyecan duyduğumuz bu dernekte, yatçılık hakkında yeni adımlar atmak isteyen ya da ekip olarak yeni rotalara dümen kırmak isteyen komşularımızla yepyeni maceralar yaşamaya hazırız artık…

Bu derneğin amaçlarından biri hem Türkiye genelinde hem de Anthaven’ın yer aldığı Aspat

/ Bodrum özelinde denizciliğin, yatçılığın, yelken ve su sporlarının, balıkçılığın ve deniz kültürünün özendirilmesi ve yaygınlaştırılması. Ayrıca denizlerin, akarsuların, kanal ve koyların korunması için çalışmalar yapmak da amaçlarımız arasında. Anthaven’da oturan su sporları tutkunlarının arasındaki sosyal ilişkileri geliştirirken, aynı zamanda çeşitli kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle iş birlikleri yapıp farklı projeler hayata geçirmeyi de planlıyoruz. Yatçılık ve yelken sporunun yanı sıra tüm su sporlarının yapılması için altyapı hazırlamak, kurslar açarak eğitim vermek ve etkinlikler düzenlemek de hedeflerimiz arasında.

Aynı hobiye, aynı tutkuya sahip Anthaven sakinlerini farklı şekillerde bir araya getireceğiz. Birlikte seyirler, balık tutma turnuvaları, yelken yarışları yapacağız. Ayrıca gençleri yelken ve su sporlarına teşvik etmek, onlara deniz kültürünü aşılamak için bu konuda Türk denizciliğinin gelişmesine emeği geçmiş ünlü denizcilerimizi sitemize getirip söyleşiler, çalıştaylar organize edeceğiz.

“Pruvamız hep neta, yelkenlerimiz hep dolu, hayat rüzgârımız hep kolayına olsun” dediğimiz bu yeni maceramızda amaçlarımızı, üyelik prosedürlerini siz değerli komşularımızla bir kez daha paylaşmak istedik.

ÜYELİK KOŞULLARIMIZ
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

*Ancak; kötü şöhret sahibi olanlar, daha önce yönetim kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilmiş olanlar, niteliği ne olursa olsun kulübe borçlu olanlar ve giriş yükümlülüklerini yerine getirmeyenler derneğe üye olamaz.
* Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

ÜYELİK TÜRLERİMİZ

ASIL ÜYE

Kulübün kuruluş amaç ve çalışma biçimine inanmış ve bu tüzüğün ilgili maddeleri gereğince kulübe kayıt ve tescil yaptırmış olanlardır.

ONURSAL ÜYE

Kulüp amacına, denizciliğe ve yatçılığa önemli hizmet ve katkıları olanlardan, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul olan kişilerdir. Seçme ve seçilme hakları yoktur, aidat öderler. Yönetim Kurulu kararı ile aidattan muaf tutulabilirler. Üye kayıt defterinden ayrı bir kayıt defterine kaydolurlar.

KONUK ÜYE

Kulüp amaç ve çalışma konularında belirli katkıları olabilecek kişiler bir yılı aşmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu kararıyla konuk üyeliğe seçilirler. Seçme ve seçilme hakları yoktur, aidat ödemezler.

SPORCU ÜYE

Kulübün ihtiyacı ve imkânları oranında ve yalnızca spor yaptığı sürece kulüp tesis ve malzemelerinden yararlanmak kaydı ile, ilgili bölge müdürlüğünde kayıtlı bulunan lisanslı sporcu, Komodorun teklifi üzerine veya re’sen Yönetim Kurulu kararı ile sporcu üye kabul edilebilir. Sporcu üyeler giriş ödentisi ve aidat ödemezler, kulüp organlarına seçilemezler, seçimlerde oy kullanamazlar. 18 yaşından küçük sporcu üyelerin veli veya vasilerinden yazılı izin getirmeleri şarttır. Sporcu üyelerden asıl üye olmaları halinde giriş ödentisi alınmaz.

AMAÇLARIMIZ

  • Uluslararası kurallarda yat, yelken, balıkçılık yarışları, ralliler, geziler ve turnuvalar organize etmek, benzer kulüpler tarafından düzenlenen yarışlara, turnuvalara ve organizasyonlara katılmak.
  • Doğa ve çevre bilincine sahip çıkmak, yaygınlaştırmak ve örnek oluşturmak.
  • Üyelerin sportif, sosyal ve kültürel yaşantılarına katkıda bulunmak.
  • Yatçılık ve yelken sporunun yanı sıra tüm su sporlarının yapılması için altyapı hazırlamak, kurslar açarak eğitim vermek ve etkinlikler düzenlemek.
  • Üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapmak, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve ayrıca gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti vermek.

Bir cevap yazın