Maskülen Sektörde Kadın Olmak

GKLP (Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu) olarak yaptığımız bir yıllık araştırmaların sonunda ‘Maskülen Sektörde Kadın Olmak’ adlı bir rapor hazırladık. Raporumuz TÜAD Baykuş Ödülleri’nde, ‘Eşitlikçi Baykuş’ kategorisinde Altın Ödül aldı.

Ant Yapı Kurumsal İletişim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Koordinatörü Fatma Çelenk, ‘Maskülen Sektörde Kadın Olmak’ raporunun hazırlık sürecini anlattı:

GKLP, Urban Land Institute (ULI) ‘Women’s Leadership Initiative’ (WLI) Türkiye ayağı olarak, 2016 yılında faaliyetlerimize başladık ve gayrimenkul sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarını ‘kadın’ başlığı altında bir araya getirdik. GKLP olarak çok net bir hedefimiz ve çözüm haritamız var: “Gayrimenkul sektöründe kariyer yapan tüm kadınların çalışma hayatındaki sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, somut ve uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi”.

Bu hedef, bizim geleceğe dair güçlü inançlara sahip olmamızı sağlıyor. Sektörümüzde kadın istihdamını, kadın yönetici sayısını ve etkinliğini arttırmak en büyük motivasyonumuz. Gayrimenkulde kadın liderliğiyle; kadının kendine, iş hayatına, iş arkadaşlarına ve çalışmakta olduğu şirketine liderlik etmesi ve iş/yaşam dengesini sağlaması hedeflenmekte…

Birkaç yılda elde ettiğimiz güzel sonuçlar ve katılımcılardan aldığımız enerji, bizi kadınların sektördeki yarınları için çok daha güçlü bir biçimde umutlandırdı. Araştırmamız sonrasında hazırlanan ‘Maskülen Sektörde Kadın Olmak’ isimli raporumuz, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından düzenlenen ve araştırma dünyasının Oscar’ı kabul edilen Baykuş Ödülleri’nde, ‘Eşitlikçi Baykuş’ kategorisinde ALTIN ÖDÜL aldı.

Araştırmamız sonucunda çıkan somut bilgiler ışığında beş ana hedef belirledik.

  1. Araştırma ve rapor üreten bir platform olmak,
  2. Kadını liderliğe hazırlamak üzere mentorluk programı ve çeşitli kurum işbirlikleriyle eğitimler organize etmek,
  3. Temsil ve görünürlüğün arttırılması için kadın kanaat önderlerini bir araya getirmek,
  4. Karar alınan masalara kadınların oturabilmelerini sağlamak ve şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadın sayısını arttırmak üzere kamu ve özel sektör nezdinde farkındalık yaratmak,
  5. Sektörde çalışan kadınların beklenti ve ihtiyaçları konusunda referans noktası olmak.

Böylelikle ‘kadın’ başlığı altında ulusal ve uluslararası yapılan tüm araştırmaları düzenli olarak takip ederken, bir taraftan da şirketlerin üst yönetimlerinde olan kadınların tecrübelerinden yararlanmak amaçlı farklı platformlarda toplantılar düzenledik, mentorluk programları oluşturduk ve kadının gayrimenkul sektöründeki varlığını desteklemek için eğitim programları organize etmeye başladık.

Eğitim konusunda üç ana alanda faaliyetlerimizi planladık. Gayrimenkul sektöründe çalışmakta olduğu kurumdaki profesyonel hayatını derinleştirmek isteyenler için ‘Teknoloji’ ve ‘Sürdürülebilirlik’; kendi işini kurmak, geliştirmek isteyenler için ‘Girişimcilik’ ve iş hayatındaki zorlukları yenmek amacıyla bireysel gelişime ihtiyaç duyanlar için ‘Kişisel Gelişim’ odaklı eğitimler hazırlıyoruz. Her bir konu başlığını farklı kurumlarla bir araya gelip işbirlikleri yaparak geliştiriyoruz.

Bu kapsamda GI Group, Özyeğin Üniversitesi, Deloitte, Döngüsel Ekonomi Platformu 101 planlanan iş birlikleri kapsamında gönüllü olarak destek veren kurumlar arasında bulunuyor. Sektörümüzde farkındalık ve ekonomik katma değer sağlama adına güçlü adımlarla yolumuza çoğalarak devam etmek dileğiyle…

Bir cevap yazın